Jdi na obsah Jdi na menu

Ceny služeb

 

Odměna za naše služby bývá většinou sjednávána na základě dohody s klientem a to s ohledem na právní a časovou náročnost poskytované služby. Pokud není mezi klientem a advokátem odměna sjednána, řídí se výše mimosoudní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. 

Dovolujeme si upozornit, že jsme plátci DPH. 

Zálohy a úhrady klientů lze uskutečnit v hotovosti v sídle naší advokátní kanceláře nebo bankovním převodem na náš bankovní účet č: 480035009/2700, účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.